Dirigintele de santier sau  inspectorul de santier, are urmatoarele atributii:

 • verifica proiectele: existenta tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora;

 • verifica existenta in proiect a prevederii fazelor determinante si a programului de control al proiectantului;

 • urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare

 • interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrarile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens:

 • efectueaza verificarile prevazute in ,,Planul de verificari si incercari" si, daca este cazul, si alte verificari suplimentare si semneaza documentele intocmite in urma verificarii;

 •  verifica respectarea legislatiei in vigoare cu privire la materialele utilizate;- urmareste executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ;

 • cere executantului, dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant;

 • transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale executantilor sau ale altor persoane abilitate;

 • verifica respectarea cerintelor stabilite de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;

 • avizeaza dispozitiile de santier transmise de proiectant;

 • urmareste respectarea programului de asigurare a calitatii de catre executant;

 • participa la receptia lucrarilor si Tntocmeste actele de receptie;

 • convoaca comisia de receptie la finalizarea lucrarilor;

 • urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie;

 • verifica respectarea parametrilor prevazuti in cartea tehnica a constructiei.

Inspectorii de santier adevarati sunt doar cei autorizati de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, conform Procedurii de autorizare a inspectorilor de santier, aprobata prin Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 488 / 03.04.2002