Instalatii hidrotehnice

Instalatiile hidrotehnice pot fi clasificate dupa cum urmeaza

 Alimentari cu apa

 • Instalaţii pentru captarea apei din surse subterane sau de suprafaţă;
 • Sisteme hidraulice pentru transportul apei, respectiv aducţiuni şi staţii de pompare;
 • Construcţii pentru înmagazinarea apei, respectiv rezervoare şi castele de apă;
 • Staţii de tratare a apei brute;
 • Reţele de distribuţie a apei.

 Canalizari  

 • Reţele de canalizare în sistem separativ sau unitary

 • Reţele de canalizare în sistem separativ sau unitar;

 • Conducte drenaj;

 • Staţii de epurare ape uzate;

 • Staţii de pompare a apelor uzate şi a nămolurilor

 Instalatii hidrotehnice aferente constructiilor

 • Instalaţii interioare de distribuţie apă potabilă şi apă caldă pentru consum menajer;

 • Instalaţii de alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor:
 • Reţele de hidranţi exteriori;
 • Instalaţii cu hidranţi interiori;
 • Instalaţii cu sprinclere;
 • Instalaţii cu drencere;
 • Instalaţii cu pulverizatoare de apă.
 • Instalaţii P.S.I. cu spumă pentru stingerea incendiilor la lichide combustibile;
 • Instalaţii de ridicare a presiunii apei (instalaţii de pompare a apei cuplate cu rezervoare de înălţime sau recipiente hidrofor);
 • Rezervoare tampon pentru acumularea apei reci;
 • Instalaţii interioare de canalizare a apelor uzate menajere, industriale şi meteorice;
 • Instalaţii hidrotehnice pentru clădiri cu folosinţă publică respectiv: bazine de înot; băi publice; restaurante; cantine; spitale; policlinici etc.