Dupa obtinerea autorizatiei de constructie si a de organizarea a santierului se va anunta inceperea lucrarilor la Inspectia de Stat in Constructii.

        Numarul autorizatiei de constructie se trece pe un panou care se amplaseaza la vedere, la strada

        Pe acest panou cu dimensiune de 60 x 80 cm (cf Legii 50/1991)  se afiseaza:

  • denumirea constructiei conform autorizatiei de construire obtinute

  • numele beneficiarului

  • numele proiectantului

  • numele antreprenorului / regie proprie

  • numarul autorizatiei de constructie

  • data eliberarii autorizatiei si cine a eliberat-o

  • valabilitatea autorizatiei.

  • data  inceperii constructiei.

  • data terminarii constructiei

       Absenta acestui panou poate fi  sanctionata cu amenzi de catre inspectorii Disciplinei in Constructii

          Tot dupa obtinerea acestor autorizatii se mai plateste o taxa catre Disciplina fn Constructii care reprezinta 0,7% din valoarea constructiei, evaluata si calculata de Primarie.

         Autorizatia de constructie este vaiabila 1 an de la data dobandirii.

         Eventualele intreruperi sau depasiri peste termenul dat, cat si continuarea lucrarilor dupa acestea trebuie anuntate tuturor forurilor implicate in eliberarea avizelor si autorizatiilor. Acestea intrerup sau prelungesc dupa caz executia lucrarilor.

        Maximum de autorizare pentru ridicarea unei case este de 2 ani dupa care, pentru continuare, se reia  intregul ciclu de autorizare al constructiei.