Calitate

In baza Legii 10/1995, va recomandam sa solicitati firmei executante sau responsabilului tehnic cu executia (atestat M.L.P.T.L.) intocmirea unui Plan al Calitatii. De asemenea, solicitati proiectantului includerea in caietul de sarcini sau in memoriul tehnic a reglementarilor tehnice aplicabile la executia lucrarilor.

Prin planul calitatii, firma executanta trebuie sa va asigure ca utilizeaza procedurile operationale, specificatiile de lucru, instructiunile de verificari si incercari, in concordanta cu cerintele sistemului calitatii. 

Aceleasi asigurari trebuie sa le aveti si pentru cerintele tehnice specifice pentru pregatirea activitatilor de productie si executarea produselor/serviciilor.

Planul calitatii este valabil pe toata perioada de executie a casei. Acesta contine:

 • Lista cu persoanele responsabile pentru executia lucrarilor de structura, instalatii termice/sanitare/electrice, dirigintele de santier;

 • Lista verificarilor necesare pe fazele determinante:

  • verificarea terenului de fundare;

  • verificarea armaturilor la centurile de fundatie;
  • verificarea golurilor armarii, cofrarii cand se ajunge la cota-0,05 m;
  • verificarea armarii si cofrarii, cand se ajunge la stalpii parterului si la scara;
  • verificarea golurilor armarii, cofrarii cand se ajunge la placa de la etaj;
  • verificarea elementelor de sarpanta cand se ajunge la executia sarpantei.
 • Tratarea neconformitatilor la lucrarile de constructii sau materiale prin analizarea acestora si stabilirea solutiilor de remediere cu respectarea prevederilor Legii 10 si a reglementarilor tehnice in vigoare;

 • Inregistrarile calitatii (fac parte din cap. B a cartii tehnice a constructiei si se predau clientului la finalizarea lucrarilor), rapoartele de neconformitate;

 • Planul de verificari si incercari pe parcursul executiei continand lista verificarilor pe faze de executie si responsabilii.

Obligatiile si raspunderile proiectantului executantului si furnizorului

Statul roman a legiferat anumite prevederi obligatorii pentru fiecare dintre participantii la construirea unui locuinte, cuprinse in Legea 10/1995 - Legea calitatii in constructii si anume:

Proiectantul raspunde de:

o        livrarea proiectelor;

o        determinarea nivelului de calitate al executiei, corespunzatoare cerintelor legale si specificate;

o        respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale. Proiectantul participa la intocmirea cartii tehnice a constructiei si receptia lucrarilor executate.

Executantul raspunde de:

 • efectuarea lucrarilor numai dupa obtinerea autorizatiei de construire;

 • utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si procedeelor prevazute In proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice care conduc la realizarea cerintelor;

 • gestionarea probelor martor;

 • inlocuirea   produselor   si   procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul beneficiarului;

 • respectarea proiectelor si detaliilor de constructii, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzatoare cerintelor;

 • supunerea la receptie numai a partii constructive care corespunde cerintelor de calitate pentru care a primit de la furnizor documentele necesare intocmirii cartii tehnice;

 • stabilirea tuturor participantilor la procesul de productie, factorilor de raspundere colaboratorilor, subcontractantilor in conformitate cu

 • prevederile legale.

Furnizorii de materiale trebuie:

 • sa puna la dispozitie documentele certificare a calitatii si agrementele tehnice pentru toate materialele care intra in componenta casei

 • sa dea garantii pentru echipamentele cu care se utileaza constructia: centrala termica echipamentele de aer conditionat etc.

Dirigintele (inspectorul de santier), autorizat de Inspectia de stat in Constructii, raspunde de

 

  • verificarea si confirmarea calitatii executiei lucrarilor;
  • verificarea prin sondaj a calitatii materialelor puse in opera
  • urmarirea si verificarea situatiilor de plata ale executantlui
  • verificarea legalitatii executiei lucrarilor nepermitand inceperea lor decat in conditii legale.

Garantii

Garantiile sunt oferite conform HG 273/1994 numai de firmele constructoare autorizate si se stabilesc de comun acord prin prevederile contractului de executie al constructiei si separat, prin prevederile contractului de executie a bransamentelor la retelele de utilitati. Cu alte cuvinte, vi se ofera garantii pentru executia cladirii cat si pentru executia retelelor, numai In baza unui contract.

Garantia oferita de constructor

Garantia este perioada de timp cuprinsa intre data terminarii lucrarilor (inchiderea santierului) - cand se incheie un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (proces verbal preliminar) si data receptiei finale - cand se incheie un proces verbal de receptie finala.

Durata perioadei de garantie se stabileste in contractul cu firma constructoare. in cadrul acestei perioade, aceasta firma are obligatia sa inlature pe cheltuiala sa toate deficientele aparute cauzate de nerespectarea clauzelor, specificatiilor contractuale si a prevederilor/reglementarilor tehnice aplicabile.

In aceasta perioada, firma remediaza gratuit toate defectele aparute imputabile ei. Garantia nu se ofera pentru utilizarea defectuoasa.

Garantia se pierde, in mod normal, daca dvs. executati lucrari ce afecteaza  rezistenta  si  stabilitatea constructiei  fara  acordul proiectantului.

Va recomandam ca lucrarile suplimentare, efectuate dupa receptia la terminarea lucrarilor, sa fie executate de acelasi personal (aceeasi firma) cu care s-a executat cladirea, pentru a preveni situatiile de litigiu.

Constructorul raspunde pentru viciile ascunse ale structurii de rezistenta, pe toata durata de viata normata a constructiei specificata in normativul privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si constructii speciale (GE 032/1997).

Durata de viata normata pentru cladiri din zidarie este de 80 ani. Durata reala de viata a constructiei este mai mare decat durata de viata normata a constructiei.

Garantiile pentru echipamentele cu care se doteaza constructia sunt cele prezentate in certificatele de garantie ale producatorului echipamentului.

Obsi:

De regula garantia pentru echipamente se acorda de la data achizitionarii.

Pentru anumite echipamente, furnizorii acorda garantie numai daca echipamentele sunt puse in functiune de catre/in prezenta reprezentantilor lor.

Echipele de muncitori, oricat de specialisti ar fi, nu au posibilitatea de a acorda garantie pentru lucrarile efectuate. Daca o fac totusi verbal, nu exista certitudinea respectarii promisiunii, mai ales ca nu exista un contract care sa legalizeze acest lucru.

Garantii oferite de firmele executante pentru bransamentele la retelele de utilitati

Asa cum am mai amintit, bransamentele la retele sunt executate numai de firme autorizate de companiile/societatile furnizoare de utilitati. Garantia oferita de aceste firme se stabileste contractual. Exprimarea este putin diferita, ele numindu-se durate normate de viata.

Va prezentam pe scurt doar cateva dintre prevederile referitoare la aceste durate pe categorii de utilitati:

conductele de alimentare cu apa din beton, beton armat, fonta, ceramica au 80 de ani garantie In conditiile in care nu exista evenimente exceptionale si sunt efectuate toate lucrarile de intretinere;

conductele de alimentare cu apa din polimeri au durata de viata 25 ani;

conductele de canalizare au durata normata de viata 25 ani;

conductele si bransamentele pentru distribuirea gazelor au durata normata de viata 25 ani;

cablurile electrice ingropate au durata de viata 35 ani.

Obs:

Acordarea garantiilor de catre executanti degreveaza proprietarul de eventualele cheltuieli si pierderi de timp

Fara garantii, proprietarul va trebui sa remedieze defectele pe cont propriu, cautand echipa de muncitori potrivita.