Hotarare nr. 448 din 16 mai 2002 - pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor

Īn temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia Romāniei şi ale art. 28 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr.60/1997 privind apărarea īmpotriva incendiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

Art. 1. - Se aprobă următoarele categorii de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor;

1. clădiri civile definite conform normelor tehnice ca "īnalte" sau "foarte īnalte", indiferent de aria construită sau de destinaţie;

2. īncăperi sau grupuri de īncăperi, definite conform normelor tehnice ca "săli aglomerate", amplasate īn clădiri independente sau īn clădiri multifuncţionale, indiferent de aria construită, regimul de īnălţime sau de destinaţie;

3. clădiri independente sau spaţii amenajate īn clădiri multifuncţionale, avānd destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare de 400 m2;

4. spaţii amenajate īn clădiri de locuit, avānd destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, indiferent de aria construită;

5. clădiri sau spaţii amenajate īn clădiri, avānd destinaţia de alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare de 400 m2 sau capacitate de peste 100 de persoane;

6. spaţii publice amenajate la subsolul, demisolul sau pe terasa clădirilor, indiferent de destinaţie, aria construită sau numărul de persoane;

7. clădiri cu destinaţia de cazare temporară (hoteluri, moteluri, cămine), indiferent de numărul de locuri;

8. sedii ale autorităţilor publice, indiferent de aria desfăşurată;

9. clădiri sau spaţii amenajate īn clădiri, avānd destinaţia de birouri, īnvăţămānt, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare de 500 m2;

10. clădiri sau spaţii amenajate īn clădiri, avānd destinaţia de īngrijire a sănătăţii, cu peste 40 de paturi sau cu aria desfăşurată mai mare de 1.000 m2;

11. spaţii amenajate īn clădiri, destinate supravegherii, īngrijirii sau cazării (adăpostirii) copiilor preşcolari, bătrānilor, persoanelor cu handicap sau lipsite de adăpost, indiferent de aria construită;

12. clădiri sau spaţii accesibile publicului, avānd destinaţia de gară, autogară, aerogară şi staţie de metrou, indiferent de aria desfăşurată;

13. lăcaşuri de cult accesibile publicului sau destinate vieţii monahale, indiferent de aria desfăşurată sau de numărul de persoane;

14. clădiri şi amenajări sportive, avānd mai mult de 600 de locuri pe scaune īn interior sau mai mult de 5.000 de locuri pe scaune īn aer liber;

15. amenajări temporare pentru spectacole sau īntruniri, cu capacitatea mai mare de 300 de persoane, sau avānd destinaţia comercială, cu suprafaţa mai mare de 2.500 m2;

16. depozite şi sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate (GPL), stocate īn rezervoare sau grupuri de rezervoare cu capacitatea totală mai mare sau egală cu 5.000 litri, sau puncte de livrare către populaţie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate (GPL), avānd capacitatea totală mai mare de 750 kg;

17. staţii publice de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare mai mare de 50 m3 lichide petroliere sau mai mult de 5.000 litri gaze petroliere lichefiate (GPL), precum şi staţiile transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule, indiferent de capacitatea de depozitare;

18. clădiri sau spaţii amenajate īn clădiri, destinate parcării sau īntreţinerii şi reparării a peste 50 de autovehicule.

Art. 2. - (1) Prezenta hotărāre intră īn vigoare la 30 de zile de la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

(2) Pe aceeaşi dată se abrogă Hotărārea Guvernului nr.571/1998 pentru aprobarea categoriilor de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr.347 din 14 septembrie 1998.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,
Miron Tudor Mitrea

Bucureşti, 16 mai 2002.
Nr. 448.