Precizari nr. 178 din 30 martie 1999 privind modul de constituire si virare de catre investitori sau proprietari a cotei de 0,5%  din valoarea devizului de constructii, cu corespondent in devizul general al lucrarii, cota  aferenta Casei Sociale a Constructorilor

EMITENT:      MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI

              Nr. 5.122/NN din 25 mai 1999

              MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

              Nr. 1.384 din 11 iunie 1999

              MINISTERUL TRANSPORTURILOR

              Nr. 178 din 30 martie 1999

Publicat  in  MONITORUL OFICIAL  nr. 337 din 15 iulie 1999

    In vederea aplicarii unitare a prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/1997  privind Casa Sociala a Constructorilor si ale Hotararii Guvernului nr. 600/1998 pentru modificarea  si completarea Hotararii Guvernului nr. 376/1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii, ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului  ministrul muncii si protectiei sociale si ministrul transporturilor fac urmatoarele precizari:

    1. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor, in cuantum de 0,5% din valoarea devizului de constructii, cu corespondent in devizul general al lucrarii, se constituie si se suporta de catre investitori sau de proprietari, indiferent de sursa de finantare si de forma de proprietate.

    2. Prin lucrari de constructii se intelege toate activitatile si genurile de lucrari cuprinse in sectiunea G-Constructii din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997.

    3. Virarea sumelor constituite conform art. 1 se face lunar de catre investitori sau de proprietari, persoane fizice sau juridice, direct in contul Casei Sociale a Constructorilor, urmand ca aceasta sa le distribuie beneficiarilor indreptatiti, conform legii.

    4. Beneficiaza de fondul de protectie sociala provenit din cota de 0,5% din valoarea devizului  de constructii, numai membrii Casei Sociale a Constructorilor care au achitate la zi obligatiile  prevazute la art. 16 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 215/1997.