ORDIN   nr. 63/N din 11 august 1998 privind obligatia afisarii la loc vizibil a panoului de identificare a investitiei

 

EMITENT:      MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI

Publicat  in  MONITORUL OFICIAL  nr. 345 din 11 septembrie 1998

 

    Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, avand in vedere constatarile privind modul de organizare a unor santiere de constructii pentru realizarea unor investitii in Bucuresti si in tara, in temeiul art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, republicata, emite urmatorul ordin:

    ART. 1

    Toate santierele de constructii vor fi obligate sa afiseze la loc vizibil, pe toata perioada lucrarilor, un panou de identificare, conform anexei la prezentul ordin.

    ART. 2

    Modelul acestui panou, prezentat in anexa, va fi inmanat obligatoriu, o data cu aceasta, beneficiarului de catre eliberatorul autorizatiei de construire.

    ART. 3

    Neafisarea panoului de identificare se va sanctiona cu sistarea imediata a lucrarilor.

    ART. 4

    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.

    ART. 5

    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Inspectorul de stat sef si secretarul de stat al Departamentului de urbanism si amenajarea teritoriului vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

    ANEXA 1

 

     Model de panou pentru  identificarea  santierului de constructii|

 

SANTIER IN LUCRU

VEDERE DE ANSAMBLU

(poza/ schita)

Denumirea si adresa obiectivului

Beneficiarul investitiei

(numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul, telefon)

 Proiectantul general

(numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul, telefon)

 Constructorul

(numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul,  telefon)

Numarul autorizatiei de construire si

Numarul autorizatiei de organizare de santier (daca este cazul)

din data de .

Eliberata de:

Termenul de executie a lucrarilor, prevazut in autorizatie

Data inceperii constructiei

Data finalizarii constructiei

 

  

    Nota:

    1. Datele de mai sus vor fi inscrise obligatoriu intr-un panou de minimum 60x90 cm, literele avand o inaltime de cel putin 5 cm, confectioant din materiale rezistente la intemperii si afisat la loc vizibil pe toata perioada lucrarilor.

    2. Vederea de ansamblu poate fi: fotografie dupa macheta, o perspectiva sau o fatada reprezentativa (principala) a investitiei.